INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS PER AL CURS 2017-2018

Període d'inscripció del 15 de maig al 7 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Abans de procedir a la inscripció és imprescindible haver llegit el BOIB corresponent que explica tot el procés i les condicions [BOIB] i les instruccions de la inscripció a distància [PDF]
Full de sol·licitud d'admissió [PDF]
Full d'inscripció a la prova específica [PDF ]
Calendari i horari de les proves d'accés [PDF]
Tribunals de les proves d'accés juny 2017 [PDF] Pendent de Publicació

ELS SEGÜENTS DOCUMENTS SÓN ORIENTATIUS I PODEN REBRE QUALQUE TIPUS DE MODIFICACIÓ FINS AL MOMENT DE LA PUBLICACIÓ DEL BOIB:

[Revisats i actualitzats a 15 de maig de 2017]
Exemple d'examen de la prova d'anàlisi i harmonia per a interpretació, pedagogia i musicologia [PDF]

[Revisats i actualitzats a 22 de maig de 2017]
Per a l'especialitat de Jazz i Música Moderna:
Jazz i Música Moderna. Exemple de la prova d'accés [PDF]
Audios "Lover Man":
1.- Billie Holiday [mp3]
2.- Dinah Washington [mp3]
Jazz i Música Moderna. Exemples de dictats [PDF]

acces Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Els estudiants estrangers que hagin cursat el batxillerat o estudis equivalents al seu país han de sol.licitar l'homologació adreçant-se a la Conselleria d'Educació i Ciència de l'Ambaixada d'Espanya del seu país o al Consolat espanyol més pròxim a la seva ciutat de residència. [Enllaç d'ambaixades espanyoles]

Informació sobre les proves d'accés 2017/2018

Prova Majors de 19 anys sense títol de batxiller

Aquelles persones majors de 19 anys sense batxiller, han de realitzar una prova específica: Prova general aspirants sense requisits acadèmics per accedir als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny GS i als ensenyaments artístics superiors.

Per a més informació podeu anar a aquest enllaç de l'Escola Superior de Disseny de les Illes Balears