LLISTATS DE LES PROVES D'ACCÉS EXTRAORDINÀRIES DE SETEMBTRE PER AL CURS 2017-2018

 • 20170929 - Llistat Definitiu d'adjudicació de places [PDF]
 • 20170925 - Llistat Provisional d'adjudicació de places [PDF]
 • 20170922 - Llistat Definitiu de persones aptes i no aptes [PDF]
 • 20170918 - Llistat Provisional de persones aptes i no aptes [PDF]
 • 20170911 - Llistat Definitiva de persones admeses per fer la prova específica d'accés i de persones excloses [PDF]
 • 20170906 - Addenda al llistat provisional de persones admeses per fer la prova específica d'accés i de persones excloses [PDF]
 • 20170905 - Llistat Provisional de persones admeses per fer la prova específica d'accés i de persones excloses [PDF]

Convocatòria extraordinària de places per a setembre 2017

Tribunals de les proves d'accés extraordinàries [PDF]
El tribunal de la Part B de Musicologia de 12 de setembre ha canviat un dels membres. Queda constituït per: Margalida Furió, Pedro Mateo González i Eulàlia Salbanyà

Llistat de places que s'oferten a setembre 2017 [PDF]
acces Conservatori Superior de Música de les Illes Balears


Període d'inscripció del 17 de juliol al 4 de setembre de 2017, ambdós inclosos.

Abans de procedir a la inscripció és imprescindible haver llegit el BOIB corresponent que explica tot el procés i les condicions [BOIB] i les instruccions de la inscripció a distància [PDF]
Full de sol·licitud d'admissió [PDF]
Full d'inscripció a la prova específica [PDF ]
Calendari i horaris de les proves d'accés de setembre 2017 [PDF]

Quan la prova requereixi alguna obra amb acompanyament de piano (excepte en els itineraris de Jazz)

Si l'aspirant ho sol·licita, en el termini establert, el Conservatori li pot proporcionar un professor pianista perquè l'acompanyi en la prova.
Els pianistes es reservaran el dret d'acompanyar, o no, una obra si aquesta no és del repertori habitual de l'especialitat.
Els aspirants han d'enviar una sol·licitud a l'adreça  capestudis@conservatorisuperior.com
La data límit per al lliurament 5 de setembre a les 14.00 h.

En la sol·licitud hi han de fer constar la informació següent:

 • Nom i llinatges.
 • Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
 • Especialitat i llista de les obres que presenta.


ELS SEGÜENTS DOCUMENTS SÓN ORIENTATIUS I PODEN REBRE QUALQUE TIPUS DE MODIFICACIÓ FINS AL MOMENT DE LA PUBLICACIÓ DEL BOIB:[Revisats i actualitzats a 15 de maig de 2017]
Exemple d'examen de la prova d'anàlisi i harmonia per a interpretació, pedagogia i musicologia [PDF]

[Revisats i actualitzats a 22 de maig de 2017]
Per a l'especialitat de Jazz i Música Moderna:
Jazz i Música Moderna. Exemple de la prova d'accés [PDF]
Audios "Lover Man":
1.- Billie Holiday [mp3]
2.- Dinah Washington [mp3]
Jazz i Música Moderna. Exemples de dictats [PDF]

LLISTATS DE LES PROVES D'ACCÉS PER AL CURS 2017-2018

 • 20170707 - Llistat Definitiu de l'adjudicació de places per als itineraris de Jazz i Música Moderna [PDF]
 •  
 • 20170707 - Llistat Definitiu de l'adjudicació de places per a les especialitats i itineraris de Música Clàssica [PDF]
 •  
 • 20170703 - Llistat Provisional de l'adjudicació de places per a les especialitats i itineraris de Música Clàssica [PDF]
 •  
 • 20170703 - Llistat Provisional de l'adjudicació de places per als itineraris de Jazz i Música Moderna [PDF]
 •  
 • 20170630 - Llistat Definitiu de la prova específica d'accés per a les especialitats i itineraris de Música Clàssica [PDF]
 •  
 • 20170630 - Llistat Definitiu de la prova específica d'accés per als itineraris de Jazz i Música Moderna[PDF]
 •  
 • 20170626 - Llistat Provisional de la prova específica d'accés per a les especialitats i itineraris de Música Clàssica [PDF]
 •  
 • 20170626 - Llistat Provisional de la prova específica d'accés per als itineraris de Jazz i Música Moderna [PDF]
 •  
 • Distribució de les aules per a les proves d'accés de juny de 2017 [PDF]
 •  
 • 20170616 - Llistat Definitiu de persones admeses per fer la prova específica d'accés i de persones excloses [PDF]
 •  
 • 20170613 - Addenda al Llistat Provisional de persones admeses per fer la prova específica d'accés i de persones excloses [PDF]
 •  
 • 20170612 - Llistat Provisional de persones admeses per fer la prova específica d'accés i de persones excloses [PDF]

INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS PER AL CURS 2017-2018

Període d'inscripció del 15 de maig al 7 de juny de 2017, ambdós inclosos.

Abans de procedir a la inscripció és imprescindible haver llegit el BOIB corresponent que explica tot el procés i les condicions [BOIB] i les instruccions de la inscripció a distància [PDF]
Full de sol·licitud d'admissió [PDF]
Full d'inscripció a la prova específica [PDF ]
Calendari i horari de les proves d'accés [PDF]
Tribunals de les proves d'accés juny 2017 [PDF] Pendent de Publicació

Quan la prova requereixi alguna obra amb acompanyament de piano

Si l’aspirant ho sol·licita, en el termini establert, el Conservatori li pot proporcionar un professor pianista perquè l’acompanyi en la prova.
Els pianistes es reservaran el dret d’acompanyar, o no, una obra si aquesta no és del repertori habitual de l’especialitat.
Els aspirants han d’enviar una sol·licitud a l’adreça  capestudis@conservatorisuperior.com
La data límit per al lliurament 9 de juny a les 14.00 h.

En la sol·licitud hi han de fer constar la informació següent:

 • Nom i llinatges.
 • Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
 • Especialitat i llista de les obres que presenta.


ELS SEGÜENTS DOCUMENTS SÓN ORIENTATIUS I PODEN REBRE QUALQUE TIPUS DE MODIFICACIÓ FINS AL MOMENT DE LA PUBLICACIÓ DEL BOIB:[Revisats i actualitzats a 15 de maig de 2017]
Exemple d'examen de la prova d'anàlisi i harmonia per a interpretació, pedagogia i musicologia [PDF]

[Revisats i actualitzats a 22 de maig de 2017]
Per a l'especialitat de Jazz i Música Moderna:
Jazz i Música Moderna. Exemple de la prova d'accés [PDF]
Audios "Lover Man":
1.- Billie Holiday [mp3]
2.- Dinah Washington [mp3]
Jazz i Música Moderna. Exemples de dictats [PDF]

acces Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Els estudiants estrangers que hagin cursat el batxillerat o estudis equivalents al seu país han de sol.licitar l'homologació adreçant-se a la Conselleria d'Educació i Ciència de l'Ambaixada d'Espanya del seu país o al Consolat espanyol més pròxim a la seva ciutat de residència. [Enllaç d'ambaixades espanyoles]

Informació sobre les proves d'accés 2017/2018

Prova Majors de 19 anys sense títol de batxiller

Aquelles persones majors de 19 anys sense batxiller, han de realitzar una prova específica: Prova general aspirants sense requisits acadèmics per accedir als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny GS i als ensenyaments artístics superiors.

Per a més informació podeu anar a aquest enllaç de l'Escola Superior de Disseny de les Illes Balears