Proves d'accés de Juny per al curs 2019-2020


Període d'inscripció del 2 de maig al 6 de juny de 2019

Per a la inscripció presencial a secretaria cal emplenar un formulari que tenen a disposició del públic. Pel que fa a la documentació a lliurar amb el formulari, és la mateixa que es descriu al document per "formalitzar la inscripció a distància", que s'explica a continuació al següent punt.


Instruccions per formalitzar la inscripció a distància [PDF]

Enllaç al programa de la inscripció CODEX PRO

Calendari i horaris de les proves d'accés dies 17 i 21 de juny de 2019 [PDF]

Resolució del director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior de 15 d'abril de 2019 per la qual es convoca la prova específica d'accés als estudis superiors de música i es concreta el procés d'admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2019-2020 [PDF]

Resolució del director general de Política Universitària i d'Ensenyament Superior de dia 15 d'abril de 2019 per la qual s'aproven les instruccions per regular les proves d'accés i el procés d'admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d'art dramàtic, de disseny i de música [PDF]


Els següents documents són orientatius com exemples de tipus d'examen a realitzar a la prova d'accés:

[Revisats i actualitzats a 16 de maig de 2019]

Per a les especilitats de Clàssic:
Exemples d'exàmens de les proves d'Anàlisi i d'Harmonia: [1] - [2]
Repertori orientatiu de percussió [PDF]

Per a l'especialitat de Jazz i Música Moderna:
Jazz i Música Moderna. Exemple de la prova d'accés [PDF]
Audios "Lover Man":
1.- Billie Holiday [mp3]
2.- Dinah Washington [mp3]
Jazz i Música Moderna. Exemples de dictats [PDF]
Exemple de dictat harmònic [MP3]
Exemple de dictat melòdic [MP3]


Avís a tot el possible alumnat estranger

Aquelles persones amb el títol de batxiller NO espanyol, per tal de poder fer la prova d'accés al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears, és imprescindible que el seu títol de batxiller estigui homologat a Espanya. En cap cas es podrà realitzar la prova d'accés amb els tràmits de l'homologació no finalitzats.

Prova de maduresa per aquelles persones que no tenen el títol de batxiller

Informació publicada a l'ESDIB Enllaç a la informació.
El termini per a la inscripció finalitza el 8 de maig.