Informació sobre les proves d'accés 2017/2018

Prova Majors de 19 anys sense títol de batxiller

Aquelles persones majors de 19 anys sense batxiller, han de realitzar una prova específica: Prova general aspirants sense requisits acadèmics per accedir als ensenyaments d'arts plàstiques i disseny GS i als ensenyaments artístics superiors.

Per a més informació podeu anar a aquest enllaç de l'Escola Superior de Disseny de les Illes Balears

Informació sobre les proves d'accés 2016/2017

Convocatòria EXTRAORDINÀRIA de les proves d'accés SETEMBRE 2016

Llista DEFINITIVA d'adjudicació de places a la convocatòria extraordinària de SETEMBRE de Recorregut Clàssic [PDF]

Llista DEFINITIVA d'adjudicació de places a la convocatòria extraordinària de SETEMBRE de Recorregut Jazz i Música Moderna [PDF]

Convocatòria EXTRAORDINÀRIA de les proves d'accés SETEMBRE 2016

Llista PROVISIONAL d'adjudicació de places a la convocatòria extraordinària de SETEMBRE de Recorregut Clàssic [PDF]

Llista PROVISIONAL d'adjudicació de places a la convocatòria extraordinària de SETEMBRE de Recorregut Jazz i Música Moderna [PDF]

Convocatòria EXTRAORDINÀRIA de les proves d'accés SETEMBRE 2016

Llista DEFINITIVA de persones aptes i no aptes a la convocatòria extraordinària de SETEMBRE de Recorregut Clàssic [PDF]

Llista DEFINITIVA de persones aptes i no aptes a la convocatòria extraordinària de SETEMBRE de Recorregut Jazz i Música Moderna [PDF]

Convocatòria EXTRAORDINÀRIA de les proves d'accés SETEMBRE 2016

Llista PROVISIONAL de persones aptes i no aptes a la convocatòria extraordinària de SETEMBRE de Recorregut Clàssic [PDF]

Llista PROVISIONAL de persones aptes i no aptes a la convocatòria extraordinària de SETEMBRE de Recorregut Jazz i Música Moderna [PDF]

Convocatòria EXTRAORDINÀRIA de les proves d'accés SETEMBRE 2016

Llista DEFINITIVA de persones admeses i de persones excloses per fer la prova d'accés extraordinària de SETEMBRE [PDF]

Convocatòria EXTRAORDINÀRIA de les proves d'accés SETEMBRE 2016

Llista provisional de persones admeses i de persones excloses per fer la prova d'accés extraordinària de SETEMBRE [PDF]

Convocatòria EXTRAORDINÀRIA de les proves d'accés SETEMBRE 2016

Inscripcions del 18 de juliol fins al 5 de setembre de 2016
Full d'admissió a les proves d'accés [PDF]
Full de la inscripció a les proves d'accés [PDF]
Instruccions de la inscripció a distància [PDF]
Calendari i tribunals de les proves d'accés de setembre 2016 [PDF]

Llistats DEFINITIUS d'adjudicació de places

Aquí teniu la publicació dels llistats definitius segons el punt 30 de l'Annex I del BOIB 54 de 30 d'abril de 2016
Itinerari de Música Clàssica[PDF]
Itinerari de Jazz i Música Moderna [PDF]

Llistats PROVISIONALS d'adjudicació de places

Aquí teniu la publicació dels llistats provisionals segons el punt 28 de l'Annex I del BOIB 54 de 30 d'abril de 2016
Itinerari de Música Clàssica[PDF]
Itinerari de Jazz i Música Moderna [PDF]

Llistat definitiu de persones aptes i no aptes de la prova específica d'accés

Aquí teniu la publicació dels llistats definitius segons el punt 22 de l'Annex I del BOIB 54 de 30 d'abril de 2016
Itinerari de Música Clàssica[PDF]
Itinerari de Jazz i Música Moderna [PDF]

Llistat provisional de persones aptes i no aptes de la prova específica d'accés

Aquí teniu la publicació dels llistats provisionals segons el punt 20 de l'Annex I del BOIB 54 de 30 d'abril de 2016
Itinerari de Música Clàssica[PDF]
Itinerari de Jazz i Música Moderna [PDF]

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Aquí teniu la publicació del llistat Definitiu segons el punt 11 de l'Annex I del BOIB 54 de 30 d'abril de 2016 [PDF]

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Aquí teniu la publicació del llistat provisional segons el punt 9 de l'Annex I del BOIB 54 de 30 d'abril de 2016 [PDF]

SESSIÓ INFORMATIVA

El 27 de maig a les 18,30h a l'aula 4, el professor Vicens Martín durà a terme una sessió informativa sobre l'apartat A de les proves d'accés de jazz.

És necessari inscriure's enviant un e-mail a online@conservatorisuperior.com (Escriure nom i llinatges, telèfon de contacte i itinerari d'instrument)

INSCRIPCIÓ A LES PROVES D'ACCÉS PER AL CURS 2016-2017

Període d'inscripció del 2 de maig al 8 de juny de 2016 (ambdós inclosos)

Abans de procedir a la inscripció és imprescindible haver llegit el BOIB corresponent que explica tot el procés i les condicions [BOIB] i les instruccions de la inscripció a distància [PDF]
Full de sol·licitud d'admissió [PDF]
Full d'inscripció a la prova específica [PDF ]
Calendari i horari de les proves d'accés [PDF]
Tribunals de les proves d'accés juny 2016 [PDF] (Actualitzat a 16 de juny de 2016)

Calendari de la prova específica d'accés i del procés d'admissió i de matrícula per al curs 2016/2017 [Annex 2 del BOIB nú. 54 de 30 d'abril de 2016]

Exemple d'examen de la prova d'anàlisi i harmonia per a interpretació i pedagogia [PDF]

Per a l'especialitat de Jazz i Música Moderna:
Contingut de la prova d'accés dels estudis de Jazz i de Música Moderna [PDF]
Jazz i Música Moderna. Exemple d'anàlisi auditiva [PDF]
Jazz i Música Moderna. Exemple d'anàlisi [PDF]
Jazz i Música Moderna. Exemples de dictats [PDF]

acces Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

Els estudiants estrangers que hagin cursat el batxillerat o estudis equivalents al seu país han de sol.licitar l'homologació adreçant-se a la Conselleria d'Educació i Ciència de l'Ambaixada d'Espanya del seu país o al Consolat espanyol més pròxim a la seva ciutat de residència. [Enllaç d'ambaixades espanyoles]

INSCRIPCIÓ PROVA GENERAL PER A ASPIRANTS SENSE REQUISITS ACADÈMICS

La informació la trobareu a aquest enllaç a l'Escola Superior de Disseny
Aquest apartat va dirigit a aquelles persones que no tenen el batxiller o equivalent, requisit indispensable per a realitzar les proves d'accés al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears