Concursos d'interés per als alumnes del Conservatori Superior 2017/2018

CONCURS DE MÚSICA DE CAMBRA DEL CSMIB
Normativa del concurs [PDF]
Full d'inscripció [PDF]
Autorització professor/a [PDF]
Resolució del concurs [PDF]
Data límit d'inscripció: 26 d'abril de 2018
El concurs es durà a terme el 2 de maig de 2018
La inscripció no serà vàlida sense l'autorització del professor/a de l'assignatura.
CONCURS DE SOLISTES ALUMNES DEL CSMIB
Normativa del concurs [PDF]
Full d'inscripció [PDF]
Ordre de participació [PDF]
Resolució del concurs [PDF]
Data límit d'inscripció: 14 de novembre
El concurs es durà a terme el 21 de novembre
La inscripció no serà vàlida sense la signatura del tutor i del professor de repertori.
CONCURS INTERCENTROS MELÓMANO
Full d'inscripció [PDF]
Ordre d'intervenció [Pendent de Publicació]
Més informació del concurs a http://fundacionorfeo.com/certamen
Resolució del concurs [Pendent de Publicació]
Data límit d'inscripció: 3 de novembre
Fase de selecció de candidats: 10 de novembre
Repertori: Programa Lliure amb una durada aproximada de 35'

Acta de l'alumne seleccionat pel centre [PDF]