EQUIP DIRECTIU CONSERVATORI SUPERIOR
Horaris d'atenció amb cita concertada: Tel. 971498935

DIRECTOR ACADÈMIC:
Ramon Porter Talens
CAP D'ESTUDIS:
Eulàlia Salbanyà Benet
CAP D'ESTUDIS ADJUNT:
Diana Miguel de Lauzon

Horari d'atenció al públic de la secretaria acdèmica
De dilluns a dijous d'11,30 a 12,30h

SECRETARI ACADÈMIC:
Javier Mut Palmer


Caps de departament:
Composició - Maties Far Riera
Corda - Alfredo Oyágüez Montero
Guitarra - Piano i Veu - Josep Miquel Ribot Cabrer
Pedagogia i Musicologia - Amadeu Corbera Jaume
Jazz - Guim García Balasch
Vent Fusta, Metall i Percussió - Josep Francesc Palou Esteva

Representants:
Representant professors - Pedro Mateo González Garrido
Representant Personal No Docent - Francisco García Antolí
Cap de Producció - Àngel Torres Pallarés
Representants de l'alumnat - Aina Forteza Galmés | Aurian Botella Arbona | Elisabet Miquel Cazorla


FUNDACIÓ PER ALS ENSENYAMENTS SUPERIORS DE MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES DE LES ILLES BALEARS

GERENT
Toni Triay Cardell

DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ
Cap d'Administració
Francisco García Antolí

Administrativa
Marita Poza Torres

Auxiliar administrativa
Teresa Morell Martorell

BIBLIOTECA
Margalida Perelló Ferrer

CONSERGERIA
María Yolanda Pérez Caballero
971 763 444

DEPARTAMENT DE MANTENIMENT
Xavier Castro Bordoy