CONVOCATÒRIA PLACES PROFESSORAT 2017/2018

10 d'AGOST de 2017


Resolució del president del Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears de 4 d’agost de 2017 per la qual s’autoritzen les bases i la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears BOIB Núm.98 de 10 d'AGOST de 2017
Al Bulletí oficial consten:
1.- Les dades bancàries on s'ha de realitzar l'ingrés corresponent de les taxes d'inscripció.
2.- Annex II - Model de sol·licitud.
3.- Annex III - Model de declaració escrita de no estar inhabilitat.
4.- Annex IV - Model de compatibilitat.