Llistats i addendes de la convocatòria de professorat

28 de setembre de 2016

Addenda a la llista definitiva de selecció de professorat A16 [PDF]

Llistat de la convocatòria de professorat

27 de setembre de 2016

Llistat Definitiu de Professorat Seleccionat [PDF]

Llistats i addendes de la convocatòria de professorat

22 de setembre de 2016

Addenda A16 - Fase 1 [PDF]
Primera diligència de la publicació del 20 de setembre [PDF]
Segona diligència de la publicació del 20 de setembre [PDF]
Diligència de la publicació del 21 de setembre [PDF]
Llistat Provisional de Professorat Seleccionat [PDF]

A04 - Fase 3 [PDF]
A05 - Fase 3 [PDF]
A07 - Fase 3 [PDF]
A09 - Fase 3 [PDF]
A12 - Fase 3 [PDF]
A13 - Fase 3 [PDF]
A14 - Fase 3 [PDF]
A15 - Fase 3 [PDF]
A16 - Fase 3 [PDF]
A17 - Fase 3 [PDF]
A19 - Fase 3 [PDF]
A22 - Fase 3 [PDF]

Llista provisional de professorat seleccionat [PDF]

Actes de les diferents proves de Selecció de personal laboral no permanent

21 de setembre de 2016

A12 - Fase 2 [PDF]
A13 - Fase 2 [PDF]
Diligència sobre la plaça A14 [PDF]

Actes de les diferents proves de Selecció de personal laboral no permanent

20 de setembre de 2016

A01 - [JPG]
A03 - [PDF]
A04 - [PDF]
A05 - [PDF]
A06 - [PDF]
A07 - [PDF]
A09 - [PDF]
A10 - Fase 1 [PDF]
A11 - Fase 1 [PDF]
A12 - Fase 1 [PDF]
A13 - Fase 1 [JPG]
A14 - fase 1 [PDF]
A14 - fase 2 [JPG]
A15 - fase 1 [PDF]
A15 - fase 2 [JPG]
A16 - fase 1 [PDF]
A16 - fase 2 [PDF]
A17 - fase 1 [PDF]
A17 - fase 2 [PDF]
A19 - fase 1 [JPG]
A19 - fase 2 [PDF]
A22 - Fase 1 [PDF]
A22 - Fase 2 [PDF]
A23 - Fase 1 [PDF]

Tribunals qualificadors de dia 21 de setembre - Segona Fase [PDF]

Comissió Tècnica de Selecció de personal laboral no permanent

19 de setembre de 2016

Llistat Definitiu de persones Admeses i excloses per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears [PDF]

Tribunals qualificadors de dia 20 de setembre de 2016, d'acord amb la convocatòria del BOIB núm. 108 del 25 d'agost de 2016 [PDF]
Qualsevol membre de la Comissió Tècnica de selecció de professorat associat pot exercir de substitut als diferents tribunals qualificadors, si escau.
Criteris d'avalouació de les proves de professorat [PDF]

14 de setembre de 2016

Addenda 1 - al llistat Provisional de persones Admeses i excloses per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears [PDF]

12 de setembre de 2016

llistat Provisional de persones Admeses i excloses per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears [PDF]

Aquest llistat s'ha realitzat amb la documentació que ha arribat a dia d'avui al Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. En el cas de que ens arribi més documentació i s'hagi enviat en els terminis legals, s'afegiran les corresponents addendes a la llista provisional.

Composició dels tribunals de les fases 1 i 2 per a la selecció de professorat [PDF]

9 de setembre de 2016

Resolució del President del Patronat per a la Fundació del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears [PDF]

CALENDARI DEL PROCÉS DE SELECCIÓ DE PROFESSORAT 2016/2017

6 de setembre de 2016


 • 12 de setembre - publicació del llistat PROVISIONAL d'aspirants admesos i exclosos
 • 19 de setembre - publicació del llistat DEFINITIU d'aspirants admesos i exclosos
 • 20 de setembre - inici de la primera i segona fase del procés de selecció
 • 22 de setembre - publicació del llistat PROVISIONAL de professorat
 • 26 de setembre - publicació del llistat DEFINITIU de professorat • CONVOCATÒRIA PLACES PROFESSORAT 2016/2017

  25 d'AGOST de 2016


  Resolució del president del Patronat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears de 22 d’agost de 2016 per la qual s’autoritzen les bases i la convocatòria per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes BalearsBOIB Núm.108 de 25 d'AGOST de 2016
  Al Bulletí oficial consten:
  1.- Les dades bancàries on s'ha de realitzar l'ingrés corresponent de les taxes d'inscripció.
  2.- Annex II - Model de sol·licitud.
  3.- Annex III - Model de declaració escrita de no estar inhabilitat.
  4.- Annex IV - Model de compatibilitat.