L'Edifici del Conservatori Superior

El Conservatori Superior està ubicat en un edifici on es combina l'estètica d'avantguarda amb la funcionalitat amb vista a l'activitat musical. L'edifici està concebut en dues fases, de les quals ja s'ha realitzat la primera. La concepció de l'edifici es basa en l'estructura de patis centrals del barri històric de Palma.

En la segona fase està previst fer-hi espais per a l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears, la Banda Municipal de Música i l'Escola d'Art Dramàtic. D'aquesta manera, amb el temps esdevindrà una petita ciutat de la música i les arts escèniques. Menció especial requereix l'auditori, un espai amb una capacitat per a 514 persones i amb unes condicions musicals d'equipament excepcionals.


ARQUITECTES:
JAIME COLL I JUDITH LECLERC
ACÚSTICA:
HIGINI ARAU (DR. EN CIÈNCIES FÍSIQUES)
DATA DE CONSTRUCCIÓ 1999
L'edifici està ideat com una petita ciutat de la música, un centre canalitzador de corrents que permetin revitalitzar el barri en què s'ubica. Una estructura general, que ocupa tot el solar, organitza les activitats dels diferents centres, tenint-ne més en compte les similituds que les diferències. Els espais considerats com a públics estan agrupats; l'auditori, la biblioteca, la cafeteria, l'administració, dansa i serveis (a la planta baixa), mentre que les aules i els seminaris es troben al primer pis units per rampes que garanteixen l'amplitud visual i de comunicació entre els dos espais.

L'edifici disposa d'un total de 56 aules repartides en el primer pis, en els departaments següents: piano, vent, corda, música de cambra, llenguatge musical, percussió, dues aules grans (una de cor, i l'altra d'orquestra), com també dues aules polivalents.
La planta baixa consta de set aules de dansa i aules d'estudi.
L'edifici disposa de biblioteca, servei de cafeteria amb menú diari, vestuaris i dutxes.

Modificació sobre la titularitat de l'Edifici del Conservatori

Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques per la qual s'autoritza la revocació de la cessió d'ús gratuïta i temporal de l'edifici i les instal.lacions que formen el complex on estan ubicats actualment el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca, a la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears (DGTPFP/SP 91/2017) [PDF]

Resolució del director general del Tresor, Política Financera i Patrimoni d'afectació al domini públic i adscripció de l'edifici i les instal·lacions que conformen el complex on estan ubicats actualment el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i el Conservatori Professional de Música i Dansa de Mallorca situats al carrer Capità Salom núm. 64 de Palma, a la Conselleria d'Educació i Universitat (DGTPFP/SP 94/2017) [PDF]