Fons Operatiu FEDER

El Conservatori Superior de Música de les Illes Balears va adquirir l'any 2016 una sèrie de material tecnològic per a dur a terme una sèrie d'assignatures que es desenvolupen a l'aula d'informàtica del centre.

A les Imatges es pot veure la col·locació dels cartells relatius als Fons FEDER a la porta del centre, a la porta de la Biblioteca Julio Esteban i a l'aula d'informàtica.