Exàmens de les convocatòries extraordinàries del 1r i del 2n semestre

[Publicat el 23 de juny de 2017]

Dates dels exàmens de les convocatòries extraordinàries del 1r i 2n semestre [Amb Tribunals] [Sense Tribunals]
Calendari i horari dels exàmens del 2n semestre

[Publicat el 16 de maig de 2017]

Dates de lliurament de treballs:

- Composició VIII - prof. Carme Fernández: fins al 29 de maig a les 14:00, a secretaria.

- Discografia i fonografia - prof. Miquel Àngel Aguiló : 5 de juny de 10:00 a 11:00, a l'aula d'informàtica.

- La música al cinema - prof. Miquel Àngel Aguiló : 5 de juny de 10:00 a 11:00, a l'aula d'informàtica.

- Informàtica musical - prof. Miquel Àngel Aguiló : 5 de juny de 10:00 a 11:00, a l'aula d'informàtica.
[Publicat el 10 de maig de 2017]

Calendari i tribunals de la Defensa dels Treballs de Final de Titulació; [PDF]

[Publicat el 4 de maig de 2017]

Exàmens 2n semestre sense tribunals; [PDF]


[Publicat el 12 d'abril de 2017]

Exàmens 2n semestre amb tribunal; [PDF] (Modificat el 4 de maig de 2017)

Exàmens en 4ª i 5ª convocatòria; [PDF]

Calendari i horari dels exàmens del 1r semestre

[Publicat el 22 de desembre de 2016]

Exàmens 1r semestre; [PDF] ACTUALITZATS A 13 DE GENER DE 2017

Exàmens en 4ª convocatòria; [PDF]

Comunicat Lliurament del treball de fi de titulació

[Publicat el 30 de novembre de 2016]
Comunicat de la cap d'estudis [PDF]

Actualització d'horaris

[Publicat el 29 de setembre de 2016]
Assignatures de Formació Bàsica [PDF]

Assignació d'horaris del curs 2016/2017

Llistat de professorat i dels dies i hores en que es trobaran a les aules del centre per a l'assignació d'horaris [PDF]

"Les adjudicacions horàries de les assignatures que han quedat pendents es realitzaran el dimecres a les 13:00. Trobareu a cada professor a la seva aula."

Calendari i tribunals dels Treballs de Final de Titulació

Aquest és el llistat dels alumnes que han de defensar el Treball de Final de Titulació [PDF]

Horaris de les assignatures del curs 2016/2017


[Publicat el 19 de juliol de 2016]
Composició [PDF]
Guitarra [PDF]
Jazz [PDF]
Assignatura Metodologia de la Investigació [PDF]
Musicologia [PDF]
Pedagogia [PDF]
Percussió [PDF]
Piano [PDF]


[Publicat el 15 de juliol de 2016]
Assignatures de Formació Bàsica [PDF]

Calendari Escolar 2016/2017

[Publicat el 8 de juliol de 2016 - PDF]

Horari i calendari dels exàmens del 2n semestre


[Publicat el 19 de juliol de 2016]
Calendari i horaris dels Tribunals de defensa dels Treballs de Fi de Titulació [PDF]Calendari i horaris dels exàmens en convocatòria extraordinària del mes de juliol [PDF] Actualitzat el 30 de juny

[Publicat el 23 de juny de 2016]
Exàmens en convocatòria extraordinària de juliol amb tribunal [PDF]Calendari, horaris i tribunals de la defensa dels Treballs de Fi de carrera [PDF]
Calendari, horari i tribunals dels recitals fi de carrera i de composició [PDF]