La publicació dels horaris a partir d'aquest curs acadèmic es troba a la Intranet d'alumnes i a la Intranet del professorat.