Matrícula OPTATIVES curs 2018-2019

El procés de matriculació de les optatives es farà de 3 maneres possibles:

 1. 1. Presencial a secretaria
 2. 2. Online a través de l’aplicació Codex PRO
 3. 3. Online a través del correu electrònic (No es pot garantir quan a secretaria es podrà realitzar, tot dependrà de la feina que es tengui en aquell moment)

Full de matrícula de les assignatures optatives 2018-2019 a emplenar per a la matrícula presencial i la matrícula online per correu electrònic [PDF]

A la majoria de les optatives les places estan limitades, per lo que la rapidesa a l’hora d’inscriure-s’hi serà primordial. Per lo que si es ve a secretaria i s’ha d’esperar és possible que algú que ho faci online ocupi la plaça desitjada.

Assignatures que tendran un altre procés de matrícula i no estaran disponibles ONLINE:

 • Anglès específic I – II

Els alumnes s’han d’inscriure a la prova de nivell al correu electrònic online@fesmae.com fins dia 17 a les 9:00h. Han de posar nom i llinatges i el curs que faran durant l’any 2018-2019. Recordar-vos que els alumnes de 1r i 2n tenen prioritat.

 • Conjunt barroc vocal i instrumental I – II

A partir del 17 de setembre a les 9:00h els alumnes interessats es podran apuntar a una llista provisional (Pot ser presencialment o per correu electrònic a online@fesmae.com) s’haurà de posar el nom i llinatges juntament amb l’instrument que formi part de la següent plantilla. Va per ordre d’arribada.
               Plantilla: Veu i Cordes (Sense límits), 2 flautes, 2 oboès i 2 fagots.

 • Conjunt instrumental contemporani 2018/2019 I – II

A partir del 17 de setembre a les 9:00h els alumnes interessats es podran apuntar a una llista provisional (Pot ser presencialment o per correu electrònic a online@fesmae.com) s’haurà de posar el nom i llinatges juntament amb l’instrument que formi part de la següent plantilla. Va per ordre d’arribada.
Plantilla: 2 flautes, 1 oboè, 2 clarinets, 1 trompa, 1 fagot, 2 pianos, 2 violins, 1 viola, 1 violoncel, 1 contrabaix, 2 percussió.


Matrícula curs 2018-2019

La matrícula dels alumnes de nou accés es durà a terme del 9 al 12 de juliol de 2018
La Matrícula dels alumnes de 2n, 3r i 4t es durà a terme del 16 al 20 de juliol de 2018

Instruccions de Matrícula [PDF] LLEGIR PRIMER

Aquest any el sistema de pagament de la matrícula és per CODI DE BARRES, per pagar des d'un caixer de CaixaBank. En el mateix espai del codi de barres es troba l'enllaç per aquells que vulguin fer el pagament de la matrícula amb targeta, així com els camps a emplenar, tal como es mostra a la [IMATGE] AIXÒ ÉS UN EXEMPLE.

També és molt important que llegiu la resolució del conseller d'Educació i Universitat de 3 de maig de 2018 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l'any acadèmic 2018-2019 [BOIB] ja que estableix una sèrie de procediments a realitzar segons les necessitats de cada alumne.

Llistat i horaris de les assignatures optatives per al curs 2018-2019 [PDF] Actualitzat 10/10/2018
La matrícula de les assignatures optatives es realitzarà dels dies 17 al 19 de setembre de 2018.

La resta d'horaris s'aniran publicant a la pestanya Alumnat/Horaris

 • Pla d'estudis LOE Itinerari de Música Clàssica:

 • Clarinet: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Composició: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Contrabaix: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Fagot: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Flauta Travessera: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Guitarra: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Musicologia: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Oboè: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Pedagogia: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Percussió: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Piano: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Saxòfon: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Trombó: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Trompa: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Trompeta: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Tuba: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Veu: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Viola: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Violí: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Violoncel: [1r] [2n] [3r] [4t] • Pla d'estudis LOE Itinerari de Jazz i Música Moderna:

 • Bateria Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Contrabaix Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Guitarra Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Piano Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Saxòfon Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Trombó Jazz: [1r] [2n]

 • Trompeta Jazz: [1r] [2n] [3r]

 • Veu Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]


 • Pla d'estudis publicat al BOIB núm. 6 de 14 de gener de 2017. Segons el Decret 4/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableix el pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia i se'n regula l'avaluació [BOIB]

  Reconeixement i transferència de crèdits

  El reconeixement i la transferència de crèdits en els ensenyaments artístics superiors s'han de tramitar de conformitat amb el que es determina en els decrets 43/2013, 26/2014 i 4/2017, en els quals s'estableixen els plans d'estudis conduents als títols superiors de Disseny, d'Art Dramàtic i de Música, respectivament.
  També s'han de dur a terme de conformitat amb el que es determina en el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'educació superior (BOE núm. 302, de 16 de desembre).

  Entre l'1 de juliol i el 15 d'octubre de 2018, els alumnes han de presentar a la secretaria del centre en què estan matriculats la sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits.

  Les sol·licituds s'han d'ajustar al model que figura en l'annex 3 [PDF].