Matrícula curs 2018-2019

La matrícula dels alumnes de nou accés es durà a terme del 9 al 12 de juliol de 2018
La Matrícula dels alumnes de 2n, 3r i 4t es durà a terme del 16 al 20 de juliol de 2018

Instruccions de Matrícula [PDF] LLEGIR PRIMER

Aquest any el sistema de pagament de la matrícula és per CODI DE BARRES, per pagar des d'un caixer de CaixaBank. En el mateix espai del codi de barres es troba l'enllaç per aquells que vulguin fer el pagament de la matrícula amb targeta, així com els camps a emplenar, tal como es mostra a la [IMATGE] AIXÒ ÉS UN EXEMPLE.

També és molt important que llegiu la resolució del conseller d'Educació i Universitat de 3 de maig de 2018 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l'any acadèmic 2018-2019 [BOIB] ja que estableix una sèrie de procediments a realitzar segons les necessitats de cada alumne.

Llistat PROVISIONAL i horaris d'assignatures optatives per al curs 2018-2019 [PDF]
La matrícula de les assignatures optatives es realitzarà dels dies 17 al 19 de setembre de 2018.

Full per a la inscripció de les assignatures optatives [PENDENT]
(Llegir les instruccions de matrícula referent a les assignatures optatives)

La resta d'horaris s'aniran publicant a la pestanya Alumnat/Horaris

 • Pla d'estudis LOE Itinerari de Música Clàssica:

 • Clarinet: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Composició: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Contrabaix: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Fagot: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Flauta Travessera: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Guitarra: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Musicologia: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Oboè: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Pedagogia: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Percussió: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Piano: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Saxòfon: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Trombó: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Trompa: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Trompeta: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Tuba: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Veu: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Viola: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Violí: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Violoncel: [1r] [2n] [3r] [4t] • Pla d'estudis LOE Itinerari de Jazz i Música Moderna:

 • Bateria Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Contrabaix Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Guitarra Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Piano Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Saxòfon Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Trombó Jazz: [1r] [2n]

 • Trompeta Jazz: [1r] [2n] [3r]

 • Veu Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]


 • Pla d'estudis publicat al BOIB núm. 6 de 14 de gener de 2017. Segons el Decret 4/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableix el pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia i se'n regula l'avaluació [BOIB]

  Reconeixement i transferència de crèdits

  El reconeixement i la transferència de crèdits en els ensenyaments artístics superiors s'han de tramitar de conformitat amb el que es determina en els decrets 43/2013, 26/2014 i 4/2017, en els quals s'estableixen els plans d'estudis conduents als títols superiors de Disseny, d'Art Dramàtic i de Música, respectivament.
  També s'han de dur a terme de conformitat amb el que es determina en el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'educació superior (BOE núm. 302, de 16 de desembre).

  Entre l'1 de juliol i el 15 d'octubre de 2018, els alumnes han de presentar a la secretaria del centre en què estan matriculats la sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits.

  Les sol·licituds s'han d'ajustar al model que figura en l'annex 3 [PDF].