Matrícula curs 2019-2020

Instruccions de Matrícula [PDF] LLEGIR PRIMER

El sistema de pagament recomenat de la matrícula és per CODI DE BARRES, per pagar des d'un caixer de CaixaBank o mitjançant l'ordinador/dispositiu mòbil. En el mateix espai del codi de barres es troba l'enllaç per aquells que vulguin fer el pagament de la matrícula amb targeta, així com els camps a emplenar, tal como es mostra a la [IMATGE] AIXÒ ÉS UN EXEMPLE.

També és molt important que llegiu la resolució del conseller d'Educació i Universitat de 6 de juny de 2019 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l'any acadèmic 2019-2020 [BOIB] ja que estableix una sèrie de procediments a realitzar segons les necessitats de cada alumne.

Llistat i horaris de les assignatures optatives per al curs 2019-2020 [PDF]

La resta d'horaris s'aniran publicant a la pestanya Alumnat/Horaris

Full d'inscripció de les assignatures optatives [PDF] Aquells alumnes que facin la inscripció a través del Codex PRO no han d'emplenar aquest full.

Pla d'estudis LOE Itinerari de Música Clàssica:
 • Clarinet: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Composició: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Contrabaix: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Fagot: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Flauta Travessera: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Guitarra: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Musicologia: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Oboè: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Pedagogia: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Percussió: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Piano: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Saxòfon: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Trombó: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Trompa: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Trompeta: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Tuba: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Veu: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Viola: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Violín: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Violoncel: [1r] [2n] [3r] [4t] • Pla d'estudis LOE Itinerari de Jazz i Música Moderna:

 • Bateria Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Contrabaix Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Guitarra Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Piano Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Saxòfon Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Trombó Jazz: [1r] [2n] [3r]

 • Trompeta Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t]

 • Veu Jazz: [1r] [2n] [3r] [4t] • Pla d'estudis publicat al BOIB núm. 6 de 14 de gener de 2017. Segons el Decret 4/2017, de 13 de gener, pel qual s'estableix el pla d'estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al Títol Superior de Música de les especialitats de Composició, Interpretació, Musicologia i Pedagogia i se'n regula l'avaluació [BOIB]

  Reconeixement i transferència de crèdits

  El reconeixement i la transferència de crèdits en els ensenyaments artístics superiors s'han de tramitar de conformitat amb el que es determina en els decrets 43/2013, 26/2014 i 4/2017, en els quals s'estableixen els plans d'estudis conduents als títols superiors de Disseny, d'Art Dramàtic i de Música, respectivament.
  També s'han de dur a terme de conformitat amb el que es determina en el Reial decret 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'educació superior (BOE núm. 302, de 16 de desembre).

  Entre l'1 de juliol i el 15 d'octubre de 2019, els alumnes han de presentar a la secretaria del centre en què estan matriculats la sol·licitud de reconeixement i transferència de crèdits.

  Les sol·licituds s'han d'ajustar al model que figura en l'annex 3 [PDF].