Alumnes

En aquest espai trobaràs tots els accessos a la informació d’interès per al teu dia a dia com a alumne del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Des del calendari acadèmic, a la Intranet, el teu expedient, concursos o les xarxes socials del centre.

NORMATIVA DE
L’ESTUDIANT

Guia de l’estudiant [PENDENT DE PUBLICACIÓ]
Protocol Concurs Solistes [PDF]
Bases Concurs Música de Cambra [PDF]

CONVENI
AMB LA UIB

Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior [PDF]

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NORMATIVA TFE

Instruccions prèvies per a la sol·licitud del Treball Final d’Estudis [PDF]
Reglament sobre el Treball Final d’Estudis [PDF]
Reglament TFE del departament de Musicologia i Pedagogia [PDF]
Llibre d’estil del TFT [PDF]

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NORMATIVA ACADÈMICA

 • Reglament acadèmic. BOIB núm. 22 de 14/02/2006 [PDF] |
  Rectificació (Representant alumnat) [PDF]
 • Reial decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el
  contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau
  en Música establertes en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
  d’Educació. [PDF de 5-06-2010]
 • Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen
  els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments
  artístics regulats en la llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
  [PDF de 09-04-2010]
 • LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF]
  Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix
  l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulades
  per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF]
 • Més documentació sobre normativa acadèmica en el següent
  enllaç: http://die.caib.es/normativa/
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NOTÍCIES

19 Desembre, 2019

Consulta el tríptic informatiu del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears clicant aqu..

Entra
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

19 Desembre, 2019

L’alumnat del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears disposa d&..

Entra
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

19 Desembre, 2019

El Conservatori Superior de Música de les Illes Balears disposa d’una newsletter amb tota la i..

Entra