Secretaria Acadèmica - Curs 2017-2018

Horari d'atenció al públic i registre, de 9 a 14h. De dilluns a divendres.

Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 31 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l'any acadèmic 2017-2018 [BOIB] ja que estableix una sèrie de procediments a realitzar segons les necessitats de cada alumne.

Preus de matrícules
Preu de matrícula per crèdit en 1a matrícula 32,57€
Preu de matrícula per crèdit en 2a matrícula 65,14€
Preu de matrícula del Treball Fi d'Estudis en 2a matrícula 65,27€
Preu de matrícula per crèdit en 3a matrícula 141,16€
Preu de matrícula per crèdit en 4a matrícula 195,44€
Preu de convalidació per crèdit de lliure elecció 6,95€

Prova d'accés i serveis de matrícula
Serveis generals 28,58€
Obertura d'expedient 34,30€
Assegurança escolar 6,95€
Duplicat del carnet d'estudiant 11,43€
Matrícula de la prova d'accés al Conservatori Superior 67,91€

Certificats
Trasllat d'expedient 22,71€
Certificat d'expedient, fi de grau, sol·licitud de títol i altres 18,29€
Certificat de matrícula 3,03€

Altres serveis
Compulsa de documents 3,43€


Preus tant dels serveis acadèmics com no acadèmics aprovats al Paronat de la Fundació el 29 de juny de 2016 i publicacts al BOIB núm.108 de l'11 d'agost de 2016 [PDF].

Models de sol·licituds generals per presentar al registre de Secretaria del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears en format PDF.
Model per presentar al Conservatori Superior.
Model per presentar a la Fundació.
Model per presentar el Treball de Fi de Grau.

Preus dels títols oficials.


Instruccions de tràmits administratius del departament d'administració de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears. PDF

En aquest document trobareu tota la informació referent als tràmits de caràcter general:
  • Registre de documentació.
  • Emissió de certificats.
  • Compulsa de documents.
  • Sol·licitud de títols oficials.
  • Recollida de títols oficials.
  • Altres procediments administratius.