Coronavirus

Comunicat urgent

Estat d’alarma

El Govern de les Illes Balears ha decretat la suspensió temporal de l’activitat educativa a tots els centres educatius per tal de contribuir a la contenció del coronavirus. Aquesta suspensió serà d’aplicació a tots els centres educatius de les Illes Balears, públics, concertats i privats, i a tots els nivells educatius.

D’aquesta manera, l’equip directiu del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears ha decidit el següent:

Durant aquest període, el centre romandrà tancat. Totes les activitats de l’Auditori queden anul·lades, tant les programades pel Conservatori com les programades per altres entitats. Així mateix, tant l’alumnat com el professorat no podran venir a estudiar al centre ni tampoc podran fer ús de les instal·lacions del Medina Mayurqa.

S’ha de tenir en compte que l’evolució dels esdeveniments pot anar canviant en qualsevol moment, així com les instruccions que vagi emetent tant el Govern com la Conselleria. Des de l’equip directiu us anirem informant puntualment dels canvis que es vagin produint. Moltes gràcies per la vostra comprensió.