Oferta laboral professor/a de l’especialitat de Saxòfon

Plaça saxòfon

Aquesta informació ha sortit publicada a la pàgina web de la FESMAE i al SOIB.

13052021 – Publicació
Publicació de la diligència de l’acta de la prova d’interpretació de la plaça de professor de saxòfon: [PDF]

Acta de la prova d’interpretació [PDF]

28042021 – Publicació

Normativa del procés selectiu [PDF]

Publicació de la convocatòria a la pàgina web del SOIB amb el codi d’identificació RLT: L0245000D

Informació de l’oferta [AQUÍ]