Oferta laboral Tècnic/a de Biblioteca

Tècnic/a de Biblioteca

Palma, 9 de febrer de 2022
Procés de selecció per el lloc de treball Tècnic/a de Biblioteca de la FESMAE-IB [BASES]
Publicació de l’oferta amb el nombre: 04 2022 000590 [Enllaç SOIB]

La informació del procés es publica a la pàgina web de la FESMAE-IB