Oferta Publica de places

Places Professorat CSMIB

Oferta de places de professorat per al CSMIB

Palma, 27 de setembre de 2023

  • Professor/a de Didàctica de la Música VII-VIII perfil de Didàctica Específica Instrument Conjunt Instrumental Aula – Profesor/a de Didáctica de la Música VII-VIII perfil de Didáctica Específica Instrumento Conjunto Instrumental Aula.
  • Professor/a d’Edició de Documents Musicals del Departament de Musicologia i Pedagogia – Profesor/a de Edición de Documentos Musicales del Departamento de Musicología y Pedagogía
  • Professor/a d’Audiovisuals i Electroacústica – Profesor/a de Audiovisuales y Electroacústica
  • Professor/a interí/na per lloc vacant de Didàctica de la Música III-VI (Perfil Didàctica General i Didàctica Del Llenguatge) – Profesor/a interino/a vacante de Didáctica de la Música III-VI (Perfil Didáctica General y Didáctica Del Lenguaje)

Enllaç a la publicació del SOIB [Enllaç]