Conservatorio Superior de Música de les Illes Balears

Concurs de solistes alumnes del CSMIB 2020/2021

El concurs es durà a terme el 22 de maig de 2020.

Protocol del concurs [PENDENT D’ACTUALITZAR]
Full d’inscripció [PENDENT]
Ordre de participació [PENDENT]
Resolució del concurs [PENDENT]
Inscripció [PENDENT]
Tribunal [PENDENT]

La inscripció no serà vàlida sense la signatura del tutor i del professor de repertori.