Admissions

El procés d’admissió consta de tres fases: inscripció, proves d’accés i matriculació. La inscripció és online i es duu a terme durant el mes de maig i part de juny. Les proves teòriques i pràctiques són no presencials, a excepció de l’especialitat de Pedagogia, i es realitzen durant el mes de juny.

També es pot accedir als estudis superiors mitjançant un trasllat d’expedient o per la prova d’accés superada a un altre centre d’estudis superiors en música.

MATRICULACIÓ

Per a la realització de la matrícula és imprescindible llegir les Instruccions que es troben a continuació. El període de matriculació es durà a terme:

  1. Del 13 al 19 de juliol de 2023, per als alumnes de 4t que finalitzen els estudis el curs acadèmic 2023-2024.
  2. Del 14 al 19 de juliol de 2023, per a la resta d’alumnes que no compleixen el requisit anterior.

 

  • Instruccions per realitzar la matrícula – curs acadèmic 2023-2024 [PDF]
  • Els enllaços al llistat d’assignatures optatives, així com els enllaços de matrícula mitjançant Codex PRO o Cognito Forms, segons pertoqui, es troben al document anterior d’Instruccions per realitzar la matrícula
  • Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de maig de 2023 per la qual es dicten les instruccions per als ensenyaments artístics superiors per al curs acadèmic 2023-2024 [PDF] – Correcció d’errades advertides en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Formació Professional de 19 de maig de 2023 [PDF]
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

PLA D’ESTUDIS

Pla d’estudis LOE itinerari de Música Clàssica

ANAR

 

Pla d’estudis LOE Itinerari de Jazz i Música Moderna

ANAR

Masterclasses

Masterclasses

En el Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares contamos con un programa anual de masterclasses, con el objetivo de expandir la formación musical de alto nivel que ofrecemos y de hacer del Conservatorio un referente nacional e internacional.

Anar

NOTÍCIES

3 abril, 2023

Estabilització Laboral FESMAE-IB Palma, 30 de maig de 2023 Acord del president de la..

Entra

31 març, 2023

Futurs utòpics de la Mediterrània II Convocatòria Futurs utòpics de la Mediterrà..

Entra

17 març, 2023

Portes Obertes en línia 2023 Inscripció del 23 fins a les 14h del 31 de març de 20..

Entra