Conservatori

El Conservatori Superior de Música dels Illes Balears és una institució pública dedicada a l’estudi i la propagació de la cultura musical. Composició, interpretació (clàssica i jazz), musicologia i pedagogia són les especialitats que podràs cursar al nostre centre. Aquests estudis són equivalents, amb caràcter general, als graus universitaris.

CONVENI
AMB LA UIB

Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al reconeixement d’estudis dins de l’àmbit de l’educació superior [PDF]

NORMATIVA
ACADÈMICA

  • Reglament acadèmic. BOIB núm. 22 de 14/02/2006 [PDF] | Rectificació (Representant de l’alumnat) [PDF]