Conservatori

El Conservatori Superior de Música dels Illes Balears és una institució pública dedicada a l’estudi i la difusió de la cultura musical. Composició, interpretació (clàssica i jazz), musicologia i pedagogia són les especialitats que podràs cursar al nostre centre. Aquests estudis són equivalents, amb caràcter general, als graus universitaris.

EQUIP DIRECTIU

Josep Francesc Palou Esteva

Director acadèmic

Rubén González Mateo

Cap d’estudis

Déborah Monserrat Triay

Cap d’estudis adjunta

Diego León Fioravanti

Secretari acadèmic