Conservatori

El Conservatori Superior de Música dels Illes Balears és una institució pública dedicada a l’estudi i la difusió de la cultura musical. Composició, interpretació (clàssica i jazz), musicologia i pedagogia són les especialitats que podràs cursar al nostre centre. Aquests estudis són equivalents, amb caràcter general, als graus universitaris.

EQUIP DIRECTIU

Ramon Porter Talens

Director acadèmic

Eulàlia Salbanyà i Benet

Cap d’estudis

Diana Miguel de Lauzon

Cap d’estudis adjunta

Xavier Mut Palmer

Secretari acadèmic