Conservatori

El Conservatori Superior de Música dels Illes Balears és una institució pública dedicada a l’estudi i la difusió de la cultura musical. Composició, interpretació (clàssica i jazz), musicologia i pedagogia són les especialitats que podràs cursar al nostre centre. Aquests estudis són equivalents, amb caràcter general, als graus universitaris.

EDIFICI

El Conservatori Superior de Música dels Illes Balears s’emmarca en un edifici ideat pels arquitectes Jaime Coll i Judith Leclerc com una petita ciutat de la música.

Disposem d’un total de setanta aules per a cobrir les necessitats docents del centre i vint-i-una cabines d’estudi, a més de biblioteca, cafeteria i vestuaris.

Existeixen espais verds que separen els diferents ambients per a donar frescor i llibertat als quals inverteixen les seves hores d’estudi diàriament a les aules.

La naturalesa s’integra reforçant el concepte lluminós i obert que caracteritza al conservatori.