Alumnes

En aquest espai trobaràs tots els accessos a la informació d’interès per al teu dia a dia com a alumne del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Des del calendari acadèmic, a la Intranet, el teu expedient, concursos o les xarxes socials del centre.

NORMATIVA DE
L’ESTUDIANT

Guia de l’estudiant [PENDENT DE PUBLICACIÓ]
Protocol Concurs Solistes [PDF] Pendent d’actualitzar
Bases Concurs Música de Cambra [PDF] Pendent d’actualitzar

CONVENI
AMB LA UIB

Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior [PDF]

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NORMATIVA TFE

Tota la informació relativa al Treball Final d’Estudis la trobareu a la Intranet dels alumnes.

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NORMATIVA ACADÈMICA

 • Reglament acadèmic. BOIB núm. 22 de 14/02/2006 [PDF] |
  Rectificació (Representant alumnat) [PDF]
 • Reial decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el
  contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau
  en Música establertes en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
  d’Educació. [PDF de 5-06-2010]
 • Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen
  els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments
  artístics regulats en la llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
  [PDF de 09-04-2010]
 • LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF]
  Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix
  l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulades
  per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF]
 • Més documentació sobre normativa acadèmica en el següent
  enllaç: http://die.caib.es/normativa/
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NOTÍCIES

Musica_de_Cambra

26 Març, 2020

Classes on-line l’alumnat del CSMIB continua amb les classes online de diferent..

Entra
Puertas Abiertas Online

25 Març, 2020

Portes Obertes on-line Des de l’1 d’abril fins al 30 de Maig, el Conservatori Sup..

Entra
Coronavirus

16 Març, 2020

Estat d’alarma El Govern de les Illes Balears ha decretat la suspensió tempora..

Entra