Alumnes

En aquest espai trobaràs tots els accessos a la informació d’interès per al teu dia a dia com a alumne del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears. Des del calendari acadèmic, a la Intranet, el teu expedient, concursos o les xarxes socials del centre.

NORMATIVA DE
L’ESTUDIANT

Guia de l’estudiant [PENDENT DE PUBLICACIÓ]
Protocol Concurs Solistes [PDF]
Bases Concurs Música de Cambra [PDF]

CONVENI
AMB LA UIB

Conveni específic de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i la Universitat de les Illes Balears per al reconeixement d’estudis en l’àmbit de l’educació superior [PDF]

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NORMATIVA TFE

Instruccions prèvies per a la sol·licitud del Treball Final d’Estudis [PDF]
Reglament sobre el Treball Final d’Estudis [PDF]
Reglament TFE del departament de Musicologia i Pedagogia [PDF]
Llibre d’estil del TFT [PDF]

Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NORMATIVA ACADÈMICA

 • Reglament acadèmic. BOIB núm. 22 de 14/02/2006 [PDF] |
  Rectificació (Representant alumnat) [PDF]
 • Reial decret 631/2010, de 14 de maig, pel qual es regula el
  contingut bàsic dels ensenyaments artístics superiors de Grau
  en Música establertes en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig,
  d’Educació. [PDF de 5-06-2010]
 • Reial decret 303/2010, de 15 de març, pel qual s’estableixen
  els requisits mínims dels centres que imparteixin ensenyaments
  artístics regulats en la llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.
  [PDF de 09-04-2010]
 • LLEI ORGÀNICA 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF]
  Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix
  l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulades
  per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. [PDF]
 • Més documentació sobre normativa acadèmica en el següent
  enllaç: http://die.caib.es/normativa/
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

NOTÍCIES

Musica_de_Cambra

26 Març, 2020

Grup de cambra on-line Un dels molts de grups i d’alumnes del conservatori, en ..

Entra
Puertas Abiertas Online

25 Març, 2020

Portes Obertes Online PERÍODE DE PORTES OBERTES ON-LINE DE L’1 D’ABRIL A..

Entra
Coronavirus

16 Març, 2020

Estat d’alarma El Govern de les Illes Balears ha decretat la suspensió tempora..

Entra