Contacte

Horari del centre

Dilluns a divendres de 8h a 21.30h
Dissabtes de 9h a 14h

Carrer d’Alfons el Magnànim, 64
07004 Palma,
Illes Balears

FORMULARI
DE CONTACTE


SECRETARIA
ACADÈMICA

Xavier Mut Palmer

Secretari acadèmic

CAPS DE DEPARTAMENT

Maties Far Riera

Composició

Isabel Fèlix Riera

Corda

Guim Balasch García

Jazz

Amadeu Corbera Jaume

Pedagogia i musicologia

Josep Miquel Ribot Cabrer

Guitarra, piano i veu

Josep Francesc Palou Esteva

Vent fusta, metall i percussió

REPRESENTANTS

José Manuel Álvarez Losada

Representant dels professors

Francisco García Antolí

Representant Personal No Docent

Aurian Botella Arbona

Representant dels alumnes

Silvia Rechac Font

Representant dels alumnes

GERÈNCIA

Toni Triay Cardell

Gerent

DEPARTAMENT
D’ADMINISTRACIÓ

Francisco García Antolí

Cap d’administració

Marita Poza Torres

Administrativa

Teresa Morell Martorell

Auxiliar administrativa

BIBLIOTECA

Irene Mas Roig

CONSERGERIA

María Yolanda Pérez Caballero

T. 971 763 444

COMUNICACIÓ

Ángel Torres Pallarés

PRODUCCIÓ

Bruno Lucas Pérez

DEPARTAMENT
DE MANTENIMENT

Xavier Castro Bordoy