Admissions

El procés d’admissió consta de tres fases: inscripció, proves d’accés i matriculació. La inscripció és online i es duu a terme durant el mes de maig i part de juny. Les proves teòriques i pràctiques per motius de la COVID-19 són no presencials i es realitzen durant el mes de juny.

També es pot accedir als estudis superiors mitjançant un trasllat d’expedient o per la prova d’accés superada a un altre centre d’estudis superiors en música.

PROVES
D’ACCÉS

COMUNICAT A 31 DE JULIOL DE 2020
EL CSMIB aquest any no durà a terme la convocatòria de les proves d’accés extraordinàries de setembre.

 

En aquesta pàgina trobaràs l’estructura de les proves d’accés per especialitat i instruments, alguns exemples de models d’examen, així com els llistats provisional i definitiu d’admesos.

 

Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superior d’11 de maig de 2020 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de Música i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2020-2021 [PDF]

Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors d’11 de maig de 2020 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música [PDF]

https://conservatorisuperior.com/masterclasses/

ESTRUCTURA
DE LES PROVES

Especialitat d’interpretació, itineraris de corda, vent fusta, vent metall, percussió, piano, guitarra i saxofon

Part A (33,3%):

 • Exercici d’anàlisi
 • Exercici d’harmonia

Part B (66,7%):

 • Interpretació d’un programa de lliure elecció
 • 3 obres de diferents estils
 • Durada mínima de 30 minuts
 • Lectura a vista d’una obra o d’un fragment

 

Especialitat d’interpretació, itinerari de veu

Part A (33,3%):

 • Exercici d’anàlisi
 • Exercici d’harmonia

Part B (66,7%):

 • Interpretació d’un programa de lliure elecció
 • 3 cançons de diferents estils i idiomes
 • Un ària d’òpera o sarsuela
 • Un ària d’oratori

 

Especialitat d’interpretació, itinerari de jazz i música moderna

Part A (33,3%):

 • Dictat ritmicomelódico
 • Dictat polifònic
 • Anàlisi auditiva i reconeixement d’aspectes tècnics i teòrics

Part B (66,7%):

 • Prova d’interpretació
 • Mínim quatre obres d’estils i períodes diferents (mínim 15 minuts)
 • Sessió de treball: lectura amb concordes xifrats i improvisació
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

ESTRUCTURA
DE LES PROVES

Especialitat de pedagogia del llenguatge i de l’educació musical en secundària

Part A (33,3%):

 • Exercici d’anàlisi
 • Exercici d’harmonia

Part B (66,7%):

 • a. Exercici de veu cantada i parlada. Aquest exercici consisteix a cantar una cançó popular, triada per l’aspirant, i a llegir un textproposat pel tribunal.
 • b. Interpretació d’un programa de lliure elecció amb l’instrument propi de l’aspirant amb una durada aproximada de 15 minuts.

 

Especialitat de composició

 • Exercici d’interpretació: programa lliure amb instrument propi de l’alumne
 • Presentació dels últims treballs d’harmonia tradicional i contrapunt, així com d’una obra de composició lliure i defensa oral
 • Realització d’un treball armonicocontrapuntístico amb l’anàlisi funcional i estructural corresponent
 • Exercici auditiu: intervals, concordes, cadències i progressions

 

Especialitat de musicologia

Part A (33,3%):

 • Exercici d’anàlisi
 • Exercici d’harmonia

Part B (66,7%):

 • Exercici historicofilosófico
 • Comentari de text
 • Comentari de tres audicions
Conservatori Superior de Música de les Illes Balears

EXEMPLES
D’EXAMEN

Per a les especialitats de Clàssic:

Exemples d’exàmens de les proves d’Anàlisis i d’Harmonia: [1][2]

Repertori orientatiu de percussió [PDF]

 

Per a l’especialitat de Jazz i Música Moderna:

Exemple de la prova d’accés [PDF]

Àudios “Lover Man”:

Exemples de dictats [PDF]

Exemple de dictat harmònic [MP3]

Exemple de dictat melòdic [MP3]

Accés a
matriculació

Si has llegit el teu nom a la llista definitiva d’adjudicació de places, enhorabona! Ja només et falta completar la fase de matriculació per a ser alumne del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

ANAR

NOTÍCIES

Musica_de_Cambra

26 Març, 2020

Classes on-line l’alumnat del CSMIB continua amb les classes online de diferent..

Entra
Puertas Abiertas Online

25 Març, 2020

Portes Obertes on-line Des de l’1 d’abril fins al 30 de Maig, el Conservatori Sup..

Entra
Coronavirus

16 Març, 2020

Estat d’alarma El Govern de les Illes Balears ha decretat la suspensió tempora..

Entra