Acord amb la Catedral

Acord Capítol de la Catedral de Mallorca

Acord Marc de Col·laboració Entre la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears i el Capítol de la Catedral de Mallorca sobre l’organització d’activitats curriculars dels alumnes del Conservatori Superior de Música a la Catedral [PDF]