Concurs Musica de Cambra

Concurs de Música de Cambra

Inscripcions del 17 de febrer al 13 de març de 2020

Bases del concurs [Pendent d’actualitzar]
Full d’inscripció [PENDENT]

El concurs es durà a terme el 27 de març de 2020.
Ordre de participació [PENDENT]
Resolució del concurs [PENDENT]
Tribunal [PENDENT]

La inscripció no serà vàlida sense la signatura del/de la professor/a de música de cambra.