Concurs Musica de Cambra

Concurs de Música de Cambra

Termini de les inscripcions fins a les 14h del 17 de març de 2023

Bases del concurs [PDF]
Full d’inscripció [Formulari]

El concurs es durà a terme a les 9:00h de 23 de març de 2023 a l’auditori del conservatori.
Resolució del concurs [ACTA]
Tribunal: Josep Francesc Palou Esteva | José Manuel Álvarez Losada | Diego León Fioravanti
La inscripció no serà vàlida sense la signatura del/de la professor/a de música de cambra, qui rebrà un correu de la plataforma Send2Sign per a que signi, telemàticament, donant el vist i plau a la sol·licitud de l’agrupació.