Concurs Musica de Cambra

Concurs de Música de Cambra

Termini de les inscripcions fins a les 14h del 8 de març de 2024

Bases del concurs [PDF]
Full d’inscripció [Formulari]

El concurs es durà a terme a les 9:30h de 21 de març de 2024 a l’auditori del conservatori.
Ordre de participació [PDF]
Resolució del concurs [PDF]
Tribunal:

  • Xavier Mut
  • Felipe Aguirre
  • Josep Miquel Ribot

La inscripció no serà vàlida sense la signatura del/de la professor/a de música de cambra, qui rebrà un correu de la plataforma Send2Sign per a que signi, telemàticament, donant el vist i plau a la sol·licitud de l’agrupació.