Convocatòria estabilització laboral

BOIBS i formulari inscripció

Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 de desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del cos de Professors de la Fundació [PDF]

Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procés d’estabilització per concurs oposició per cobrir les places del cos de Professors de la Fundació [PDF]

Acord del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les IllesBalears (FESMAE-IB) de 23 de desembre de 2022 pel qual s’aprova la convocatòria del procésexcepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir les places del Personald’Administració i Serveis (PAS) de la Fundació [PDF]
Correcció de les errades advertides en la publicació de les bases específiques que regiran les convocatòries dels processos selectius d’estabilització per a l’ingrés o l’accés com a personal laboral fix a la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) [PDF]

Formulari per a la inscripció: [Cognito]