Comentaris a l’edició Manuscrits de Chopin

La musicòloga polonesa Bozena Adamczyck ha realitzat els comentaris que acompanyen l’edició d’aquestes obres de Chopin.

Preu: 11,50€