Límite infinito

Flauta i arpa

Obra escrita per encàrrec del Festival Internacional de Santander en la LI edició (any 2002).

Preu: 15,00€