Ombres / La Llum

Piano

És una “anotació musical” on el més important és l’equilibri del so entre els diferents registres del piano.

Preu: 12,50€