Estabilització Laboral FESMAE-IB

Estabilització Laboral FESMAE-IB

Palma, 30 de maig de 2023
Acord del president de la FESMAE-IB per la qual s’aprovem les llistes definitives de les persones admeses i excloses en als processos d’estabilització de la FESMAE-IB [PDF]

Palma, 5 de maig de 2023
Resolució del Conseller d’Educació Professional i president del patronat de la FESMAE-IB mitjançant la qual es nomenen els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal d’administració i serveis de la Fundació [PDF]

Resolució del Conseller d’Educació Professional i president del patronat de la FESMAE-IB mitjançant la qual es nomenen els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de professor de la Fundació [PDF]

Resolució del Conseller d’Educació Professional i president del patronat de la FESMAE-IB mitjançant la qual es nomenen els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs-oposició per cobrir places de professor de la Fundació [PDF]

3 d’abril de 2023
Acord del president de la FESMAE-IB pel qual s’aproven les llistes provisionals de les persones admeses i de les excloses en els processos d’estabilització de la FESMAE-IB [PDF]