Estabilització Laboral FESMAE-IB

Estabilització Laboral FESMAE-IB

19 de gener de 2024
Acta de la sessió del dia 19 de gener de 2024 del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la
FESMAE-IB per cobrir places de professors de la Fundació (ESADIB) [PDF]

Acta de la sessió del dia 19 de gener de 2024 del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits de la
FESMAE-IB per cobrir places de professors de la Fundació (CSMIB) [PDF]

17 de gener de 2024
Acord del Tribunal per a la proposta de persones aspirants que han superat el procés selectiu del concurs de personal PAS [PDF]

02 de desembre de 2023
Acord del Tribunal amb les puntuacions i els requerimients de la convocatòria de personal PAS [PDF]

23 de noviembre de 2023
Comunicat de les entrevistes a la convocatòria de personal PAS, hores i llistats dels convocats [PDF]

18 d’octubre de 2023
Publicació de les llistes de les puntuacions provisionals aprovades pel Tribunal del procés excepcional d’estabilització per al concurs extraordinari de mèrits de la FESMAE-IB per cobrir places de personal d’administració i serveis de la Fundació [PDF]

Palma, 30 de maig de 2023
Acord del president de la FESMAE-IB per la qual s’aprovem les llistes definitives de les persones admeses i excloses en als processos d’estabilització de la FESMAE-IB [PDF]

 

Palma, 5 de maig de 2023
Resolució del Conseller d’Educació Professional i president del patronat de la FESMAE-IB mitjançant la qual es nomenen els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de personal d’administració i serveis de la Fundació [PDF]

Resolució del Conseller d’Educació Professional i president del patronat de la FESMAE-IB mitjançant la qual es nomenen els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs extraordinari de mèrits per cobrir places de professor de la Fundació [PDF]

Resolució del Conseller d’Educació Professional i president del patronat de la FESMAE-IB mitjançant la qual es nomenen els membres del tribunal de la convocatòria del procés excepcional d’estabilització per concurs-oposició per cobrir places de professor de la Fundació [PDF]

 

3 d’abril de 2023
Acord del president de la FESMAE-IB pel qual s’aproven les llistes provisionals de les persones admeses i de les excloses en els processos d’estabilització de la FESMAE-IB [PDF]