Alessandra Patrucco

Masterclass Veu Jazz
Departament de Jazz
Estudis d’interpretació-Jazz

Alessandra Patrucco

Masterclass

Alessandra Patrucco

15 de març de 2024