Audun Sandvik

Masterclass de cello
De les 10h a les 15.30h
Departament de corda
Estudis d’Interpretació Clàssica

Audun Sandvik

Masterclass

Audun Sandvik

Solista de l'Orquestra de Radi i Orquestra de Cambra de Noruega

28 d'octubre de 2019