Catalina Moll Mas

Masterclass Veu Jazz
Departament de Jazz
Estudis d’interpretació-Jazz

Catalina Moll Mas

Masterclass

Catalina Moll Mas

31 de maig i 1 de juny de 2022