Eduard Belmar

Masterclass de Flauta Travessera
Departament de vent i percussió
Estudis d’Interpretació Clàssica

Eduard Belmar

Masterclass

Eduard Belmar

15, 16 , 17 de febrer de 2021