Gori Matas Sabate

Masterclass de Flauta Travessera
Departament de vent i percussió
Estudis d’Interpretació Clàssica

Gori Matas Sabate

Masterclass

Gori Matas Sabaté

27 de novembre de 2021