Guillem Pons Taltavull

Masterclass de bateria
Departament de jazz
Estudis d’interpretació-jazz

Guillem Pons Taltavull

Masterclass

Guillem Pons Taltavull

4 de abril de 2022