Isabel Carmona

Masterclass
Flauta solista de la Neue Philharmonie München
Departament de vent i percussió
Estudis d’Interpretació Clàssica

Isabel Carmona

Masterclass

Isabel Carmona

Solista

Del 18 al 22 de desembre de 2020