Jordi Matas Domenech

Guitarra Jazz
Departament de Jazz
Estudis d’interpretació-jazz

Jordi Matas Domenech

Masterclass

Jordi Matas Domènech

10 de novembre de 2021