Marcos Socias

Masterclass de guitarra
Departament de piano, guitarra i veu
Estudis d’Interpretació Clàssica

Marcos Socias

Masterclass

Marco Socías

Solista

10 i 11 de desembre