Maria-del-Mar-Campo-Dominguez

Masterclass Musicologia.
Departament de Musicologia i Pedagogia.
Estudis d’interpretació-clàssica

Maria-del-Mar-Campo-Dominguez

Masterclass

María del Mar Campo Domínguez

4 de desembre de 2021