Mario Caroli

Masterclass per als itineraris de
Flauta travessera i saxòfon
Departament de vent i percussió
Estudis d’Interpretació Clàssica

Mario Caroli

Masterclass

Mario Carolli

Solista

9 a l'11 de març de 2021