Pol Omedes

Trompeta Jazz
Estudis d’interpretació-jazz

Pol Omedes

Masterclass

Pol Omedes

Solista

22 de febrer de 2021