Raimon Ferrer Isbert

Masterclass Contrabaix Jazz
Departament de Jazz
Estudis d’interpretació-jazz

Raimon Ferrer Isbert

Masterclass

Raimon Ferrer Isbert

14 de desembre de 2023