Sebastià Rosselló Truyols

Masterclass Veu Jazz
Departament de Jazz
Estudis d’interpretació-Jazz

Sebastià Rosselló Truyols

Masterclass

Sebastià Rosselló Truyols

2 de desembre de 2022